ארכיון

Posts Tagged ‘עיד אל אדחא’

עיד אל אַדְחַא 1430 (2009)ּ

27/11/2009 תגובה אחת

עיד מובראכ לכל המוסלמים!

אַלַּלהו אכְּבַּר أللهُ أكبرُ
אַלַּלהו אכְּבַּר أللهُ أكبرُ
אַלַּלהו אכְּבַּר וַלִילּהִ אְל חַמְד أللهُ أكبرُ أللهُ أكبرُ أللهُ ، ولِلهِ الحَمد

אללה הוא הגדול
אללה הוא הגדול
אללה הוא הגדול ולאללה כל התהילה

אַלַּלהו אכְּבַּר כַּבִּירה أللهُ أكبرُ كبيرا
וַלְחַמְדֻו לילַּהי כַּתִ'ירה والحمد لِلهِ كَثيرا
וַסֻובּחאנא אלַּלהי וַבִּיחַמְדיהי בּוקְרַתַן וַאַסִילה وسبحان الله وبحمده بكرةً وأصيلا

אללה הוא הגדול והעצום
והתהילה כולה לאללה עד מאוד
והשבח לאללה ובפארו בבוקר ובערב

לַא אִילַהא אִילּא אלּלהֻ וַחְדַה لا إله إلا الله وحده
סַדַקַ'ה וַעְדַה صدق وعده
וַנַסַרַה עַבְּדַה ونصر عبده
וַאַעַזַּה גֻ'ונְדַהו וַהַזַמַל אַחְזַאבּה וַחְדַה وأعزّ جنده وهزم الأحزاب وحده

אין אלוהים מבלעדי אללה לבדו
אימת את הבטחתו
ועזר לעבדיו
וחיזק את חילותיו וריסק את המחנות באחת

לַא אילַהַא אילּא אלּלה لا إله إلا الله
וַלַא נַעְבּודו אִילּא אִיַה ولا نعبد إلا إياه
מוחְליסינה לַהו א-דִּין וַלַאו כַּרִיהַלְ כָּאפירון مخلصين له الدين ولو كره الكافرون

אין אלוהים מבלעדי אללה
ולא נעבוד אלא אותו
איתנים בדתו ועל חמתם של הכופרים

אַללהומּא סַלי עַלַא סַיּידינה מוחמד اللهمّ صلّ على سيدنا محمد
וַעַלַא אָלי מוחמד وعلى ءال محمد
ועלא אַסְחָאבּי מוחמד وعلى أصحاب محمد
ועלא אַנְסָארי מוחמד وعلى أنصار محمد
ועלא אַזְוָאג'י מוחמד وعلى أزواج محمد
ועלא דֻ'ורִייתי מוחמד וַסַלִּים תַסְלִימן כַּתִ'ירה وعلى ذرية محمد وسلّم تسليماً كثيرا

הו אללה שא ברכה על אדוננו מוחמד
ועל משפחתו של מוחמד
ועל חבריו של מוחמד
ועל עוזריו של מוחמד
ועל נשותיו של מוחמד
ועל צאצאיו של מוחמד ושא ברכה רבה עד מאוד

רַבִּי עְ'פיר לי וַלִיוָאלידיי ربِّ اغفر لي ولوالديَّ
רַבִּי רְחַמהֻומא כַּמַה רַבַּיָאני סַעִ'ירה ربِّ ارحمهما كما ربياني صغيرا

ריבוני מחל לי ולהורי
ריבוני רחם עליהם כשם שריחמו עלי בצעירותי

 

איסלאמיבלוג מאחל לכל המוסלמים חג קורבן שמח וחאג' מקובל לכל העולים לרגל למכה. אמין.

מודעות פרסומת

חג שמח

08/12/2008 2 תגובות

 

 

היום בבוקר יותר ממיליארד מוסלמים חוגגים את עיד אל אדחא – חג הקורבן.

כשלושה מיליון איש ואישה מ- 170 מדינות, עלו לרגל למכה לערוך את מצוות החאג'.

איסלאמיבלוג מאחל לכל המוסלמים עיד אל אדחא מבורך לכל המוסלמים באשר הם.

וחאג' מקובל לכל העולים לרגל.

אינשאללה.